Medlemsnyt April 2014

Kære medlemmer

Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt den 2. april i Børkops nye Kulturhus.

Beretning og regnskab for 2013 blev enstemmigt godkendt.

Evt. ønske om eksemplar af regnskab og/eller referat fra generalforsamlingen kan rekvireres hos kasserer Kirsten Madsen på tlf. eller mail. (Se nedenfor)

På valg til bestyrelsen var Vibeke Hegelund, Jeanne Westerberg Olsen & Aase Sejersen.

Vibeke Hegelund & Jeanne Westerberg Olsen blev begge enstemmigt valgt.

Aase Sejersen ønskede ikke genvalg.

Nyt bestyrelsesmedlem blev Jette Henriksen ligeledes enstemmigt valgt.

Som suppleanter blev valgt: Susanna Korsgaard samt Aase Sejersen.

Såvel revisor Mogens Maaløe som revisorsuppleant Bjarne Madsen modtog enstemmigt genvalg.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand & arrangementsansvarlig: Vibeke Hegelund Hansen

Næstformand:                                   Jeanne Westerberg Olsen

Kasserer:                                           Kirsten Madsen

Sekretær:                                           Alice Rasmussen

Bestyrelsesmedlem:                          Jette Henriksen

 

Kontingent for 2014 fortsætter uændret med 200,00 kr. for et husstands/virksomheds medlemskab og 150,00 kr. for et personligt medlemskab

Kontingent for 2014 fortsætter uændret med 200,00 kr. for et husstands/virksomheds medlemskab og 150,00 kr. for et personligt medlemskab.

Det er derfor tid for indbetaling af kontingent for 2014 til foreningens konto enten i Danske Bank: Konto 3232 3265 653 359

eller i Vestfyns Bank: Konto 6855 136 433 (Oplys venligst navn og eller medlemsnummer) 

Nogle af foreningens mange medlemmer har allerede betalt for 2014, I får lige listet jeres medlemsnumre her: 002, 005, 017, 036, 041, 052, 054, 055, 083, 085, 090, 097, 105, 115, 122, 135, 140, 141, 155, 161, 166, 173, 174, 180, 224, 244, 250, 269, 273, 274, 283, 284, 286, 289, 291, 297, 308, 312, 317, 321, 326, 337, 341, 344, 356, 358, 372, 394, 400, 404, 406, 407, 411, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439.

 

 

Åbne Værksteder:

Der bliver ikke en fast afslutning på åbne værksteder i forbindelse med sommerferien i 2014. Flere har ønsket at fortsætte og aftale fra gang til gang med tovholderne hen over foråret og sommeren. Ønsker du at arbejde på værkstederne over sommeren kan du kontakte én af følgende tovholdere om hvilke dage værkstederne er åbne.

Tirsdag eftermiddage:  Susanna Korsgaard, tlf. 23 27 60 13

Onsdage: Elmann Larsen, tlf. 41 53 17 38 

Torsdag formiddage: Karen Margrethe From, tlf. 60 14 43 32 

 

 

Mølledagen 2014 – NYT KONCEPT:

Kr. Himmelfartsdag den 29. maj 2014

KUNSTSKABET har gennem flere år arrangeret kunstudstillingen på Børkop Vandmølle i forbindelse med ”Mølledagen”, der altid afholdes Kr. Himmelfartsdag.

Vi må erkende, at det har krævet en meget stor fysisk arbejdsindsats både at rigge til og fra på Vandmøllen. Udstillingsvægge skulle afhentes med lastbil og køres til Møllen, bæres op af stærke mandfolk til 1. salen, opstilles og næste dag hele rumlen igen – bare modsat.

Med foreningens nye domicil i Børkops nye Kulturhus har vi nu mulighed for at udstille i egne lokaler. Med arbejdende værksteder, udstilling af egne værker etc.

KUNSTSKABET fastholder derfor vores årlige tradition med udstilling i forbindelse med Mølledagen – dog under konceptet: Udstilling i egne lokaler.

Vi vil gøre alt for at kunne skabe en god og naturlig samhørighed med aktiviteterne, der foregår på Børkop Vandmølle, således at der fremover vil opstå en tradition for at besøge begge de fysiske lokaliteter. Vi er fra kommunal side blevet lovet, at Møllestien vil være klargjort til

Kr. Himmelfartsdag, således det er muligt at spadsere ad stien fra Kulturhuset til Vandmøllen.

Udstillingen er åben alle 4 dage kl. 10.00 – 16.00.

Der er ingen officiel fernisering i forbindelse med udstillingen, men de fleste af udstillerne vil være til stede sammen med bestyrelsesmedlemmer på Kr. Himmelfartsdag. Vi ser frem til at møde mange af foreningens medlemmer og vise vores nye lokaler frem.

Klargøring af udstillingen: Væggene opstilles tirsdag den 27. maj.

Værkerne stilles frem onsdag den 28. maj

Udstillingen er færdig til præsentation den 29. maj og er åben til og med den 1. juni.

Er du tilmeldt som udstiller? – der er kun ganske få pladser tilbage.

 

 

Åbne døre den 24. og 25. maj.

Kunstnere fra vores ”Åbne Værksteder” deltager i år i arrangementet ”Åbne døre”, hvor forskellige kunstnere åbner deres døre for offentligheden.

KUNSTSKABET holder derfor ”Åbne døre” den 24. & 25. maj i Børkops nye Kulturhus.

Åbningstid den 24. maj: Kl. 11.00 – 16.00

Åbningstid den 25. maj: Kl. 11.00 – 16.00

 

  

Betty Sørensen Parken – Udstilling:

Lars Rod, der er tovholder i det nyligt nedsatte udstillings udvalg har indgået en aftale vedr. udstilling i Betty Sørensens Parken i Vejle.

Malerierne på denne udstilling skal hænges op i ugerne 23 & 24 og KUNSTSKABET skal udfylde rammerne i Betty Sørensen Parken ½ år. Det er muligt at udstille i hele perioden eller en del af perioden.

Der skal være tydelig markering af kunstner og pris på hvert enkelt billede eller henvisning til en prisliste. Lars Rod vil gerne have så mange forskellige udstillere her som muligt.

Skal dine værker med?? – hvis, så kontakt Lars Rod med følgende oplysninger:

Antal malerier og størrelse samt ønsket udstillingsperiode.

Der er desuden ophængt en liste i vores atelier, hvor man kan skrive sig på som udstiller.

Udstillingsudvalget fordeler efter princippet: Først til mølle.

Tilmelding til: Lars Rod – tlf. 29 68 49 99                                                  eller pr. mail: mail@larsrod.dk

 

 

SOGNEFESTIVAL 2014 - TRO HÅB OG KÆRLIGHED:

Sognefestivalen 2014 afholdes: Fra den 21. – 28. september 2014.

KUNSTSKABET melder ind med frie fortolkninger af kristendommen – under temaet:  HÅB, taget ud af tro-håb-kærlighed.

Vi blander kunstarterne og nytænker ordet som formidler, tekster der males ud fra, kunst der inspirerer til ord, digte som tolker, ord som formidler, installationer og skulpturer.

Ved ferniseringen, der finder sted i Kulturhuset sidste uge i september, vil der desuden blive krydret med oplæsninger.

Her er plads til alles – også til din kunst.

Vil du vide mere – eller vil du simpelthen bare være med til igen at sætte Børkop på det kulturelle landkort? Så kontakt:

Tovholder Elmann Larsen – tlf. 41 53 17 38 eller: belmann7080@gmail.com

(Elmann er bortrejst i perioden 21.04 – 20.05.14)

Tovholder: Marianne Kjeldsen – tlf. 27 15 00 28 eller mail: marianne@gsaf.dk

 

 

Trinity – sommeren 2014 – ”Mor & Barn Ferie”

Konceptet kort og godt:

Et antal enlige mødre med børn får hvert år tilbudt en uges ferieophold på Hotel Trinity. Hotellet sørger for kost & logi og koordinerer den praktiske indsats for ugens aktiviteter.

Det står helt klart - at disse familier ikke har nogen anden mulighed for at komme på ferie - bliver de ikke visiteret (af Frelsens Hær) til denne uges ophold, så er der absolut ingen ferie på deres budget. KUNSTSKABET har deltaget siden 2010.

Kunstprojektet har været en succes fra dag 1 – så i uge 27 står Eva & Anita igen klar til nogle spændende og udfordrende dage på Trinity.

I år er børnenes kunstneriske udfordring at skabe en figur, som de naturligvis får med hjem. Hertil skal bruges en del stofrester. Meget gerne blonder og ellers tyndt stof i stil med det, T-shirts er fremstillet af.  Har du nogle rester, som du kan undvære? Så tager vi gerne imod.         

En af dagene er der "Basar", hvor det er muligt for mødrene at købe tøj for ”pappenge”. Det er tøj eller legesager, der er doneret til projektet og dermed går til et rigtigt godt formål.

Vi opfordrer hermed vores medlemmer til at støtte denne side af projektet i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi laver en indsamling af brugte legesager samt tøj til kvinder og børn.

Vi vil tillade os at stille nogle få krav:

Tøjet og/eller legetøjet skal være helt og rent og da det er forholdsvis unge mødre, der er tale om, skal det nødvendigvis også være ”ungt tøj”. 

Effekterne indleveres i vores egne lokaler (Børkops Kulturhus)

Torsdag, den 19.juni i tidsrummet kl. 10.00 – 11.00 og kl. 18.00 – 20.00.

 

 

Udstillings Udvalg:

Vi har mange aktive medlemmer, der gerne vil udstille egne værker.

Vi har derfor nedsat et udstillingsudvalg, der koordinerer udstillinger på forskellige eksterne steder.

Info om udvalget vedlagt/vedhæftet – ønsker du yderligere oplysninger så kontakt udvalgets tovholder Lars Rod – tlf. 29 68 49 99 – eller pr. mail: mail@larsrod.dk

 

Navnekonkurrence:

Brugerrådet for Børkops kulturhus har udskrevet en konkurrence for at finde det helt rigtige navn til vores kulturhus.

Reglerne for at deltage i konkurrencen er følgende:

Alle kan indsende forslag til det nye navn, uanset hvor i landet, man er boende. Alle kan indsende flere forslag, dog max. 5 stk. pr. person.

Brugerrådet forbeholder sig retten til ikke at anvende nogen af de indsendte forslag.

Såfremt et af de indsendt forslag vil blive brugt som navnet til Børkops Kulturhus, vil indsenderen af forslaget modtage 1 gavekurv som præmie.

Forslag indsendes pr. mail til brugerrådets formand:

Vibeke Hegelund – Mail: vibeke@dan-line.dk

Eller pr. post: Søndervænget 6, 7080 Børkop.

Forslag skal være Brugerrådet i hænde senest den. 30. april 2014.

Navnet på Børkops Kulturhus offentliggøres ved Brugernes årlige dialogmøde, der finder sted den 19. maj 2014.

 

Ternerne på gavlen af Aagaarden er taget ned.

Ternerne er taget nu. Tak til de aktive.

Ternerne er tidligere LOGO fra rederiet Tärntank og børnene fra Billedskolen har arbejdet videre med dem ud fra Selma Lagerlôfs bog: Nils Holgersens forunderlige rejse. Ternerne har svævet over Aagaarden i flere år – nu afventes deres nye placering ved vores nye Kulturhus.

 

Åbent atelier:

Billedkunstner Jørgen Rosengaard (tidligere Brejning) har inviteret KUNSTSKABETs medlemmer til åbent atelier på Kærvej 63, Jejsing, 6270 Tønder i perioden 17.4. – 21.4. kl. 11.00. – 17.00. Jørgen Rosengaard er en spændende kunstner, så skal du en tur sydover i påsken er det måske en ide at kikke forbi. Se i øvrigt www.jorgen-rosengaard.com eller www.kunstrunde.dk

 

Programmet for 2014/2015 udsendes til alle foreningens medlemmer, straks det er færdigt.

Indtil da ønskes alle et dejligt forår.

Vi glæder os til et gensyn i den kommende sæson.

Med venlig hilsen og Glædelig Påske

 

 

 

 

                   Bestyrelsen