Generalforsamling 2019

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 3. april 2019 kl. 19.30

i Børkops Kulturhus, MarKant,Ågade 6 Børkop.

Dagsorden i h. t. vedtægterne:

1)    Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af årsrapport

 4) Behandling af indkomne forslag

(Bedes fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)           

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer

6)    Valg af suppleanter

7)    Valg af revisor samt revisorsuppleant

8)  Fastsættelse af næste års kontingent

 9)   Eventuelt

Vi ser frem til en aften med hyggeligt samvær med foreningens mange medlemmer.

                                                Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KUNSTSKABET

 Af praktiske hensyn beder vi venligst om tilmelding.

 På forhånd tak.