Generalforsamling 2018

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00

i Børkops Kulturhus, MarKant,Ågade 6 Børkop.

Dagsorden i h. t. vedtægterne:

1)    Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af årsrapport

(Regnskab kan rekvireres hos foreningens kasserer)

4) Behandling af indkomne forslag

(Bedes fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)           

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:   Bodil Tanderup Pagh

                      Vibeke Hegelund  

6)    Valg af suppleanter

7)    Valg af revisor samt revisorsuppleant

8)  Fastsættelse af næste års kontingent

(Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret)

9)   Eventuelt

Vi ser frem til en aften med hyggeligt samvær med foreningens mange medlemmer.

                                                Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KUNSTSKABET

 Af praktiske hensyn beder vi venligst om tilmelding.

Slå på tråden til ét af bestyrelsens medlemmer senest lørdag den 31. marts 2018 eller send en mail.

På forhånd tak.