Medlemsnyt - Maj 2013

Kære medlemmer                                                                            Maj  2013

 

Næste program på kalenderen er Mølledagens kunstudstilling

Kr. Himmelfartsdag den 9. maj 2013

KUNSTSKABET deltager naturligvis til Mølledagen på Børkop Vandmølle.

Det er her vores medlemmer har mulighed for at præsentere egne værker for et større publikum, og vi kan med glæde konstatere, at der hvert år er rigtigt mange besøgende på vores udstilling.

Vi ser frem til også at møde mange af foreningens medlemmer.

KUNSTSKABETs udstilling åbnes officielt Kl. 10.30 af vores ”lokale” politiker Morten Kristensen.

  

Efterlysning: Vi mangleret par stærke mandfolk, der vil hjælpe med at få udstillingspladerne båret op onsdag den 8. maj og ned igen fredag den 10. maj. 

Melder I jer lige til et bestyrelsesmedlem? På forhånd tak.

 

Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt den 3. april på Aagaarden.                                                                                                          Beretning og regnskab for 2012 blev enstemmigt godkendt.

Evt. ønske om eksemplar af regnskab og/eller referat fra generalforsamlingen kan rekvireres hos kasserer Kirsten Madsen på tlf. eller mail. (Se nedenfor)

På valg til bestyrelsen var Anne Bach, Susanna Korsgaard & Kirsten Madsen.

Anne Bach & Kirsten Madsen blev begge genvalgt.

Susanna Korsgaard ønskede ikke genvalg.

Alice Rasmussen, Brejning, blev nyvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev valgt: Susanna Korsgaard samt Jeanne Westerberg Olsen.

Såvel revisor Mogens Maaløe som revisorsuppleant Bjarne Madsen modtog enstemmigt genvalg.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand & arrangementsansvarlig: Vibeke Hegelund Hansen

Næstformand: Anne Bach

Kasserer: Kirsten Madsen

Sekretær: Alice Rasmussen.

Bestyrelsesmedlem: Aase Sejersen

 

Kontingent for 2013 fortsætter uændret med 200,00 kr. for et husstands/virksomheds medlemskab og 150,00 kr. for et personligt medlemskab.

Det er derfor tid for indbetaling af kontingent for 2012 til foreningens konto enten i Danske Bank: Konto 3232 3265 653 359

eller i Vestfyns Bank: Konto 6855 136 433 (Oplys venligst navn og eller medlemsnummer) 

Nogle af foreningens medlemmer har allerede betalt for 2013, I får lige listet jeres medlemsnumre her: 005, 017, 041, 052, 055, 080, 083, 084, 090, 107, 115, 120, 122, 125, 126, 130, 131, 134, 135, 141, 155, 161, 166, 173, 174, 177, 180, 189, 221, 224, 244, 250, 289, 312, 337, 340, 341, 356, 358, 368, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406.

 

 

6 - 9 - 13 er et stort kulturelt projekt iværksat af præster og menighedsråd i Gauerslund sogn. Projektet har udgangspunkt i Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 9 - 13, hvor Fader Vor er beskrevet.

Da 6.9.13 netop i år fremkommer som en dato, er projektet tænkt som en lokal kulturfestival i ugen fra søndag den 1. til søndag den 8. september, hvor de mange interessegrupper i lokalområdet involveres.  

KUNSTSKABET er blevet bedt om at deltage og det vil vi naturligvis gerne. 

På foreningens årsmøde blev medlemmerne opfordret til at tænke tanker og første inspirationsmøde er allerede afholdt.

Vil du vide mere – eller vil du simpelthen bare være med til igen at sætte Børkop på det kulturelle landkort - så mød op til næste møde, der afholdes på:

Aagaarden den 22. maj Kl. 19.00, hvor sognepræst Lisbeth Filtenborg fortæller mere om tankerne bag Festivalen.

For yderlige info kontakt:

Elmann Larsen – tlf. 41 53 17 38 eller: belmann7080@gmail.com

 

Trinity – sommeren 2013 – ”Mor & Barn Ferie”

Historien bag : Da Hermann Christensen, direktør på Hotel Trinity ved Snoghøj, for nogle år siden fik indgående kendskab til de svære økonomiske vilkår for en stor del af landets enlige mødre besluttede han sig for at give en håndsrækning - på en eller anden måde.

Herman Christensen valgte at samarbejde med Frelsens Hær, der takkede ja til initiativet og påtog sig ansvaret for at finde frem til de mødre, som kunne have mest brug for en pause i hverdagen.

Konceptet blev kort og godt:

Et antal enlige mødre med børn får hvert år tilbudt en uges ferieophold på Hotel Trinity.

Hotellet sørger for kost & logi og koordinerer den praktiske indsats for ugens aktiviteter.

Det står helt klart - at disse familier ikke har nogen anden mulighed for at komme på ferie - bliver de ikke visiteret (af Frelsens Hær) til denne uges ophold, så er der absolut ingen ferie på deres budget.

 I 2010 blev KUNSTSKABET forespurgt, om vi som forening havde mulighed for at være med til at aktivere børnene. Foreningens formand svarede straks ja - (omkring 10 børn skulle vi som forening jo nok kunne klare).

Da vores undervisere efterfølgende spurgte mere ind til projektet - måtte der fakta på bordet.

Fakta var, at sommeren 2010 blev deltagerantallet: 43 voksne & 61 børn.

Kunstprojektet har været en succes fra dag 1 – så uge 27 står Eva & Anita igen klar til nogle spændende og udfordrende dage på Trinity.

En af dagene er der ”Bazar”, hvor det er muligt for mødrene at købe tøj for ”pappenge”. Det er tøj eller legesager, der er doneret til projektet og dermed går til et rigtigt godt formål.

Vi opfordrer hermed vores medlemmer til at støtte denne side af projektet i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi laver en indsamling af brugte legesager samt tøj til kvinder og børn.

Vi vil tillade os at stille nogle få krav:

Tøjet skal være helt og rent og da det er forholdsvis unge mødre, der er tale om, skal det nødvendigvis også være ”ungt tøj”.

Effekterne indleveres på Aagaarden

onsdag den 19. juni KL. 9.00 – 11.00 og Kl. 18.00 – 20.00.

 

Det kommende program byder som sædvanlig på Medlemsaftener den 1. onsdag i måneden. I den forbindelse vil vi gerne starte med 1 sang til tonerne fra vores dejlige klaver. Vi mangler bare lige en pianist. Er der blandt vores medlemmer en eller flere, der kan og vil det med tangenterne, tager vi imod hjælpen med kyshånd.

 

Aagaarden

På foreningens generalforsamling redegjorde Elmann Larsen for det arbejde, der i øjeblikket er i gang i forbindelse med etablering af et nyt Kulturhus i Børkop.

Det nye kulturhus skal være en integreret del af den bygning bag Aagaarden, hvor i dag primært biblioteket har til huse. Biblioteksbygningen bliver om/tilbygget og bliver til et fantastisk og indbydende nyt Kulturhus til glæde for hele vores lokalområde..

Processen er i gang, arkitekterne tegner, der rettes stadig til …..

Når det endelige projekt er klar, skal det godkendes i Byrådet og derefter kan den gyldne spade sættes i jorden. Der er virkelig noget at se frem til.

 

Programmet for 2013/2014 udsendes til alle foreningens medlemmer, straks det er færdigt.

Indtil da ønskes alle en dejlig sommer med masser af sol og glade timer indtil vi mødes til en ny spændende sæson.

                                                                Med venlig hilsen

                                                                Bestyrelsen