Medlemsnyt - Maj 2011

   Medlemsnyt – Maj 2011

 

Kære medlemmer

 

Næste program på kalenderen er Mølledagens kunstudstilling Kr. Himmelfartsdag 2. juni 2011. Som tidligere år deltager KUNSTSKABET naturligvis til Mølledagen på Børkop Vandmølle.

Det er her vores medlemmer har mulighed for at præsentere egne værker for et større publikum, og vi kan med glæde konstatere, at der hvert år er rigtigt mange besøgende på vores udstilling.

Vi ser frem til også at møde mange af foreningens medlemmer.

Skal dine værker med på udstillingen Mølledag anno 2011? – så er det nu, der er ganske få pladser tilbage.

 

KUNSTSKABET`s udstilling åbnes officielt Kl. 10.30

Hold øje med programmet for Mølledagen i Trekantens Folkeblad

 

Efterlysning: Er der mon et par stærke mandfolk, der vil hjælpe med at få udstillingspladerne båret op tirsdag den 31. maj og ned igen fredag den 3.juni. Det håber vi meget.

Melder I jer lige til et bestyrelsesmedlem.? På forhånd tak.

 

Arbejdsgruppe – og det er altid under hyggeligt samvær.

Vi er godt i gang med vores kommende program – og der er gode ting i vente. Vi har indtil nu været forkælet med et fantastisk flot deltagerantal – vi sidder tæt rigtigt mange gange.

Og hvis statistikken ellers holder, så får vi brug for hjælp i den kommende sæson. Vi fortsætter konceptet med Medlemsaftener den 1. onsdag i måneden, Cafe Snack, koncerter m.m.. Det er i den forbindelse, vi har brug for flere hænder: Der skal stilles borde/stole frem, duge på, stearinlys i stager, brygges kaffe/te og andet. Fra bestyrelsens side har vi til hvert arrangement udnævnt en tovholder – der står med det egentlige ansvar for, at tingene nu også bliver gjort. Vil du give en hjælpende hånd en gang imellem – så giv besked til Vibeke, der opretter en     
              
 ”giverenhåndmednårdetkanladesiggøreliste”
så kan aftenens tovholder trække på listen efter behov.

Omvendt er det jo også muligt at ringe/maile : Jeg kommer lige og giver et nap med den og den dato.

 

Tuborgs Grønne Fond har i slutningen af 2010 bevilget 10.000 Kr. til KUNSTSKABET – et beløb, der var øremærket til et klaver. Klaveret er indkøbt og fik sin officielle dåb onsdag den 1. december 2010 i forbindelse med vores Chopin aften.

Klaveret er vores – men står frit fremme på Aagaarden, så også andre foreninger kan få glæde af nyerhvervelsen. I den anledning vil vi gerne have hjælp til at passe på vores klaver.

Konceptet er kort & godt – der må ikke stilles noget overhovedet på klaveret.

Hverken levende lys, en kop kaffe, en blomst, øl eller andet – det er simpelthen forbudt.

 

Øvrige udstillinger

Nordea i Børkop samt Vestfyns Bank i Børkop.

Anita Hegelund var 1. udstiller hos Nordea – derefter fulgte Karen Margrethe From.

Vestfyns Bank er i støbeskeen med hensyn til det praktiske.

Karen Margrethe Froms billeder hos Nordea kan ses på vores hjemmeside:

www.kunstskabet.dk – Under fanen Udstillinger – hopper du ned til: Øvrige udstillinger.

Den enkelte udstilling hænger min. 2 måneder.

Der satses på at finde flere faste udstillingssteder, således den enkelte udstiller fortsætter fra

A til B til C etc.

Er du interesseret i at komme på udstillerlisten, så kontakt Vibeke

 

 

Årets rejse går til Østrig i uge 37. For 1. gang tager vi af sted i hele 9 dage.

Der er i skrivende stund 2 pladser ledige = 1 dobbeltværelse.

Skal du med – så kontakt Vibeke.

 

 

Trinity – sommeren 2011 – ”Mor & Barn Ferie”

Historien bag : Da Hermann Christensen, direktør på Hotel Trinity ved Snoghøj, for nogle år siden fik indgående kendskab til de svære økonomiske vilkår for en stor del af landets enlige mødre besluttede han sig for at give en håndsrækning - på en eller anden måde.

Herman Christensen valgte at samarbejde med Frelsens Hær, der takkede ja til initiativet og påtog sig ansvaret for at finde frem til de mødre, som kunne have mest brug for en pause i hverdagen.

Konceptet blev kort og godt:

Et antal enlige mødre med børn får hvert år tilbudt en uges ferieophold på Hotel Trinity.

Hotellet sørger for kost & logi og koordinerer den praktiske indsats for ugens aktiviteter.

Det står helt klart - at disse familier ikke har nogen anden mulighed for at komme på ferie - bliver de ikke visiteret til denne uges ophold, så er der absolut ingen ferie på deres budget.

 I 2010 blev KUNSTSKABET forespurgt, om vi som forening havde mulighed for at være med til at aktivere børnene. Foreningens formand svarede straks ja - (tænkte umiddelbart at omkring 10 børn skulle vi som forening jo nok kunne klare).

Da vores undervisere efterfølgende spurgte mere ind til projektet - måtte der fakta på bordet.

Fakta var, at sommeren 2010 blev deltagerantallet: 43 voksne & 61 børn.

Noget mere end forventet – men – det klarede vi vel også. Pia B. Clausen, Eva Jacobsen& Anita Hegelund besøgte Trinity og var straks tændt på projektet. De planlagde et forløb med de større børn, der hver især malede et stort billede, som de efter ferien naturligvis fik med sig hjem.

 

Ugen afsluttedes med en fernisering af børnenes kunst - en flot udstilling, der blev åbnet af Fredericia borgmester Thomas Banke. Kunstprojektet blev meget populært – såvel hos de små kunstnere som hos Trinitys ledelse.

KUNSTSKABET er derfor med igen – uge 26 i sommeren 2011. Eva & Anita har sagt ja til at stå for aktiviteterne igen i år – Pia er i mellemtiden flyttet til Ålborg og deltager derfor ikke af praktiske grunde. TAK til vores 3 indpiskere fra sidste år – I gjorde en fantastisk forskel.

Og på forhånd tak til Eva & Anita, der river en uge ud af en travl kalender og igen i år arbejder i foreningens regi – uden ussel mammon, men dog heldigvis med exceptionel god forplejning fra Trinitys side. Sommeren 2010 blev materialerne velvilligt sponseret af Simon Spies Fonden. 

Vi satser på igen i år at kunne finde en gavmild sponsor til et rigtigt godt tiltag.

Projektet kan ses på vores hjemmeside: Fanen: Udstillinger - Undermenu: Trinity 2010.

 

Tilbud på maling, rammer, pensler m.m.

Som forening har vi indgået aftale med Sadolin Farveland, Foldegade 27, Vejle – Tlf.75 83 01 34.

Vi har opnået en attraktiv rabatordning, der nu også kommer vores medlemmer til gode.

På dagsprisen opnår vi:

Lærreder & svæverammer - mellem 30-50 % rabat.

Pensler – 10 % rabat.

Galeria maling – her ligger dagsprisen i dag på 119 kr. – vores pris er 79 kr. – men kan ændre sig

alt efter tilbud/listepriser.

Under alle omstændigheder er det rabatter, der er værd at gå efter.

Du oplyser blot, at du er medlem af KUNSTSKABET og vores aktuelle rabatter vil blive godskrevet dit indkøb, som du betaler kontant til Sadolin Farveland.

 

Intentionerne for A agaarden er mange og alsidige. Det skal være et hus med Kultur i alle afskygninger i alle kroge og for alle. KUNSTSKABET står i dag for den største del af aktiviteterne på Aagaarden – men andre foreninger er mere end velkomne.

Brugerrådet for Aagaarden inviterer derfor til Åbent Hus, så alle interesserede har mulighed for at danne sig et indtryk af mulighederne i vores Kulturhus.

Datoen er fastlagt til den 20. august – nærmere omkring tidspunkt etc. vil blive sendt pr. nyheds-mail, fremgå af vores hjemmeside samt omtale i vores lokalpresse.   

 

Årsmøde/generalforsamling blev afholdt den 6. april på Aagaarden.

Beretning og regnskab for 2010 blev enstemmigt godkendt.

På valg til bestyrelsen var Aase Sejersen, Kirsten Madsen, Kitti Eeg & Inge Mangor Pedersen.

Aase Sejersen, Kirsten Madsen & Kitti Eeg modtog genvalg.

Derudover blev Christian Hansen fra Brejning valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter blev valgt:

          Susanna Korsgaard (genvalg)

          Jørn Klemmensen (Gårslev)

Såvel revisor Mogens Maaløe som revisorsuppleant Bjarne Madsen modtog genvalg.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

          Formand & arrangementsansvarlig: Vibeke Hegelund Hansen

          Næstformand: Kitti Eeg

          Kasserer: Kirsten Madsen

          Sekretær: Christian Hansen

          Bestyrelsesmedlem: Åse Sejersen

 

Kontingent for 2011 fortsætter uændret med 200,00 kr. for et husstands/virksomheds medlemskab og 150,00 kr. for et personligt medlemskab.

 

Det er derfor tid for indbetaling af kontingent for 2011 til foreningens konto enten i Danske Bank: Konto 3232 3265 653 359

eller i Vestfyns Bank: Konto 6855 136 433 (Oplys venligst navn og eller medlemsnummer)

 

Nogle af foreningens medlemmer har allerede betalt for 2011 , I får lige listet jeres medlemsnumre her: 54 – 55 – 85 – 105 – 112 – 120 – 129 – 130 – 135 – 140 – 141 – 155 – 161 – 162 – 166 – 174 – 177 – 189 – 201 – 210 – 219 – 221 – 237 – 243 – 245 – 255 – 285 – 288 – 289 – 291 – 294 – 302 – 304 – 310 – 317 – 319 – 320 – 321 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 329 – 330.  


Aktivitetsudvalg

På generalforsamlingen blev der nedsat et aktivitetsudvalg, der har til opgave at levere input/forslag til bestyrelsen om fremtidige kunstneriske aktiviteter. Vi har tidligere haft følere ude omkring en udstilling langs åen – nu er det ikke kun følere, der skal handling bag.

Art by the River”

er hermed seriøst skudt i gang og er dermed 1. egentlige projekt for aktivitetsudvalget. Der skal masser af ideer på bordet - store som små/dyre som billige /vilde som tamme/ alt er tilladt.

Første møde afholdes medio august - Skal du med til møderne?

ring til en af tovholderne snarest muligt – jo før jo bedre

Tidspunktet for møderne vil endvidere fremgå af vores hjemmeside, så snart de er fastlagt.

Aktivitetsgruppen kan kontaktes således:

Karin Kjær Tlf.  28 18 69 98 – Mail: karin@akkjaer.dk

Elmann Larsen Tlf. 41 53 17 38 – Mail: belmann7080@gmail.com

Marianne Kjeldsen Tlf. 27 15 00 28 – Mail: kjeldsi@mail.tele.dk

 

 

Udstilling på Aagaarden.

Fremover koordineres udstillingerne på Aagaarden af Aktivitetsudvalget.

Alle, der ønsker at udstille i vores Kulturhus, bedes henvende sig til           Elmann Larsen -. tlf. 4153 17 38 .
Dine billeder eller andet skal selvfølgelig med. Kom ud af busken, det er altid interessant for beskueren at se så mange forskellige udstillinger som overhovedet muligt.

 

Foreningen har 10 års jubilæum i 2012 – det skal fejres med maner.

November 2012 vil således byde på et brag af en fest.

 

Programmet for 2011/2012 er klar den 20. august.  Indtil da vil vi ønske alle vores medlemmer en dejlig sommer med masser af sol og glade timer indtil vi mødes til en ny spændende sæson.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen