Generalforsamling onsdag den 1. april 2020

Medlemsaften

Generalforsamling

Onsdag den 1. april 2020

Kl. 19.30

Indkaldelse følger i henhold til vedtægterne medio marts 2019 med

følgende standard dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Aflæggelse og godkendelse af årsrapport

Behandling af indkomne forslag

(Bedes fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.)

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter

Valg af revisor samt revisorsuppleant

Fastsættelse af næste års kontingent

Eventuelt

 

Dørene åbnes kl. 19.00 

Af praktiske årsager beder vi venligst om tilmelding.

På forhånd tak 

Tilmelding til Vibeke