Medlemsnyt April 2016

Kære medlemmer

 

Generalforsamling/årsmøde blev afholdt den 6. april 2016 i Børkops Kulturhus.

Beretning og regnskab for 2015 blev enstemmigt godkendt. På valg til bestyrelsen var: Jette Henriksen og Vibeke Hegelund. Jette Henriksen ønskede ikke genvalg. Nyt medlem i bestyrelsen blev Bodil Tanderup Pagh. Bodil Tanderup Pagh og Vibeke Hegelund blev enstemmigt valgt. Som suppleanter blev valgt: Susanna Korsgaard (genvalg) og Aase Sejersen (genvalg). Såvel revisor Mogens Maaløe som revisorsuppleant Bjarne Madsen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 51 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

          Formand & arrangementsansvarlig: Vibeke Hegelund Hansen

          Næstformand: Jeanne Westerberg Olsen

          Kasserer: Kirsten Madsen

          Sekretær: Alice Rasmussen

          Bestyrelsesmedlem: Bodil Tanderup Pagh.

 

Kontingent for 2016 blev af generalforsamlingen fastsat uændret med 200,00 kr. for et husstands/ virksomheds medlemskab og 150,00 kr. for et personligt medlemskab. Det er derfor tid for indbetaling af kontingent for 2016 til foreningens konto i

Fynske Bank: Konto 6855 0000 136 433. (Oplys venligst navn og eller medlemsnummer.)

 

Nogle af foreningens medlemmer har allerede betalt for 2016, I får lige listet jeres medlemsnumre her: 005, 011, 034, 035, 036, 037, 048, 054, 083, 094, 103, 105, 107, 122,130, 135, 141, 145, 155, 161, 173, 174, 189, 217, 221, 226, 231, 237, 244, 255, 262, 269, 273, 274, 286, 291, 305, 311, 316, 321, 326, 337, 342, 344, 345, 349, 356, 361, 365, 372, 394, 403, 411, 414, 417, 419, 423, 424, 435, 437, 444, 446, 448, 458, 459, 479, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 492, 493, 494, 495, 496.                                         

Venligst bemærk: Fremover har foreningen kun 1 bankkonto. Vi fortsætter med vores konto i Fynske Bank. Vores konto i Danske Bank nedlægges på grund af de stigende gebyrer. Har du registreret dine faste betalinger til KUNSTSKABET i Danske Bank – bedes dette nu ændret, da der fremover kun kan indbetales på vores konto i Fynske Bank.

Fynske Bank – Reg.nr. 6855 – konto nr. 0000 136 433

 

HUSK: Mølledagens kunstudstilling Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016.

Som tidligere år holder KUNSTSKABET naturligvis fast i, at foreningens mange medlemmer denne dag har mulighed for at præsentere egne værker for et større publikum. I 2014 flyttede udstillingen til foreningens nye lokaler i Børkop Kulturhus, og vi kan med glæde konstatere, at rigtigt mange besøgende ved hjælp af flag langs stien tog den smukke tur langs åen og fandt vej til udstillingen.

Også i 2016 bliver der en konkurrence, hvor alle besøgende kan stemme på sit favoritbillede og vinde fine præmier. Konkurrencen afholdes den 5. maj – og resultatet/vinderne bekendtgøres på udstillingen samme dag kl. 15.45.

                      Udstillingen er åben torsdag, fredag og lørdag

den 5. 6. og 7. maj kl. 10.00 – 16.00

Fernisering torsdag den 5. maj kl. 11.30.

 

Koncerter.

Fremover lægges programmet for KUNSTSKABET`s koncerter på vores hjemmeside, så snart programmet er færdigt. www.kunstskabet.dk. Se under fanen: Musik/koncerter. Det vil sige, koncerterne bliver offentliggjort løbende – også før de kommer i vores endelige årsprogram. 

 

SOGNEFESTIVAL 2016,  afholdes fra den 25. september til den 2. oktober.

Sognefestivalens tema for 2016 er:    Tid - Evighed.

KUNSTSKABET arbejder ud fra tankestregen i årets tema – pauser.

Vi blander kunstarterne og nytænker årets tema med pauser som et væsentligt grundlag i hverdagen.

Her er plads til alles – også til din kunst.

Vil du vide mere – eller vil du simpelthen bare være med til igen at sætte Børkop på det kulturelle landkort? Så kontakt: Tovholder Elmann Larsen – tlf. 41 53 17 38 eller: belmann7080@gmail.com

 

YouTube.  Der er lagt nogle videoer på YouTube af foreningens aktiviteter.  Gå ind på YouTube og skriv: KUNSTSKABET i søgefeltet. Der er et filter, så man kan sortere de forskellige videoer efter nyeste dato for upload. Fremover vil der løbende bliv lagt videoer på YouTube.  

 

Programmet for 2016/2017 er klar til august – senest.

Programmet vil på en senere oplyst dato kunne afhentes i vores lokaler. Hvis ikke du har mulighed for at afhente programmet denne dag, så lander det naturligvis i din postkasse en af de efterfølgende dage.

Vi vil hermed ønske alle vores medlemmer en dejlig sommer med masser af sol og glade timer indtil vi mødes til en ny spændende sæson.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen