Medlemsnyt udsendes pr. mail eller brev til foreningens medlemmer.

Har vi din mail-adresse?
Hvis ikke - vil vi frygtelig gerne have den oplyst.

En mail-adresse sparer foreningen for dyre portoudgifter og bestyrelsen spares for meget papirarbejde.