Medlemsnyt august 2009

   

 

Kære medlemmer                                                                                         August 2009

 

 

  Det er stadig sommer og mens alle forhåbentlig nyder den dejlige tid udendørs, er bestyrelsen i fuld gang med at lægge sidste hånd på vores kommende program.

 

Vi fortsætter med vores medlemsaftener – dog med den lille ændring at fremover holder vi medlemsaftener den 1. onsdag i måneden. Vi lægger ud med onsdag den 2. september, hvor der er kaffe på kanden og vores program for 2009/2010 vil ligge klar, så der denne aften er mulighed for at tilmelde sig de forskellige aktiviteter.

Kaffen er klar Kl. 19.00 onsdag den 2. september og vi ser frem til at hilse på vores medlemmer – der som sædvanlig er meget velkomne til at invitere naboen med.

 

         

I sidste Medlemsnyt indbød vi til et ekstraordinært arrangement tirsdag den 26. maj. Som det senere er fremgået af dagspressen var anledningen den helt fantastiske at KUNSTSKABET var indstillet til en initiativpris udskrevet af Vestfyns Bank. Det var en indstilling, der var sendt af sted uden bestyrelsens vidende og samtidig en indstilling så overbevisende at komiteen for Initiativprisen havde besluttet, at Initiativprisen i 2009 skulle tilgå KUNSTSKABET. Det var en meget overrasket og glad formand, der pr. telefon fik den glædelige nyhed fra bankdirektør Arne Jakobsen, Vestfyns Bank.

Vestfyns Bank ville gerne, at vi mødte talstærkt frem. Dette blev dog lidt vanskeliggjort af den

omstændighed, at hele arrangementet skulle holdes hemmeligt. Det var lidt af en kunst af få budskabet formidlet, men det er jo det med kunsten vi kan i KUNSTSKABET, så selvfølgelig kunne det lade sig gøre. Vores lokale bankfolk med filialdirektør Hanne Sanko i spidsen havde lagt et stort arbejde i selve arrangementet, banken bød på udsøgte delikatesser – selv en rød løber foran banken, var der tænkt på.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de medlemmer, der tog initiativ til at indstille vores forening til prisen. Samtidig vil vi gerne rette en stor tak til komiteen for Initiativprisen og dermed direkte til Vestfyns Bank. Det er en meget flot opbakning vi har opnået fra vores lokale bank, der dermed er medvirkende til at fokusere på lokal-kulturen og yde en saltvandsindsprøjtning, der gør, at man som forening lige giver den en tand til. Det er en opbakning, der forpligter hvilket vi vil gøre vores yderste for at leve op til – nu og i fremtiden.

 

Som sædvanlig havde vi vores egen Kgl. Kunstfotograf med til arrangementet i Vestfyns Bank

nemlig Kristian Roulund Andersen

Kristian har lagt sine billeder på nettet – såfremt du modtager dette Medlemsnyt pr. mail vedhæftes endvidere et link til Kristians web-album.

 

Lørdag den 5. september kalder Bayern på en hel del af foreningens medlemmer. Vi ser frem til 8 dejlige dage i godt selskab og i et smukt landskab. Afgang lørdag den 5. september fra Aagarden og med hjemkomst lørdag den 12. september.

   

Sort sol skal vi opleve den 9. oktober 2009 - se vedlagte program.

Af hensyn til naturen er der et stærkt begrænset antal busser, der opnår tilladelse til denne tur. Restriktionerne er skarpe – og aftalerne ligeså. Såfremt vi ikke opnår et tilstrækkeligt antal deltagere til turen, er vi nødsaget til at afmelde turen senest den 8. september. Der er en stor del af os jo i Bayern – vi beder derfor om en hurtig tilmelding, så vi kan få turen endeligt bekræftet.

Tilmelding fra d.d. til Vibeke.

 

 

KUNSTSKABET fortsætter succesen med lørdags billedskole for børn mellem 8 og 13 år.

Undervisningen foregår i Børkop Kulturhus – Aagaarden, Elbækvej 4, Børkop.

Efteråret 2009:

Tid:  Lørdage den 5.9., 3.10., 7.11 og 5.12. 2009. 

         Alle dage kl. 10.00 – 14.00.

                           

Pris: For alle 16 lektioner kr. 850,00 inkl. materialer.

 

Vejle Kommunes ”Spotlight Festival” - Gadeliv

løber af stablen i Børkop Centret den 14.9.2009. Det vil børnene arbejde med og forberede sig på den 5.9..  Så kom og vær med.


Strikkecaféen ”É
Bindstouw” er igen klar til hyggeligt samvær mens pindene knitrer. Planlagte datoer i efteråret 2009 - 7. oktober, 28. oktober, 18. november samt 9. december.

                                                            

Vi ser frem til at byde velkommen til en ny og spændende sæson.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen