KUNSTSKABET

Oktober 2008 Børge i gang med malingen

Didde sørgede for morgenbrød til hele holdet

Inga hængte de nyvaskede gardiner op

Hanne kan det med de store armbevægelser

Didde i gang

Børge må i knæ

Hans skruer

Midtvejsvurdering: Går det planmæssigt?

Og pænt bliver det

Aagaarden - Børkops Kulturhus

Før Aagaarden kunne tages i brug som vores lokale Kulturhus blev lokalerne sat i stand af frivillige kræfter.

Nedenstående billeder viser en del af slagets gang.
KUNSTSKABETs medlemmer - som altid aktive og parate til at yde en indsats for  lokalkulturen.