Her kan du se os

KUNSTSKABET afholder i årets løb følgende udstillinger:
Permanente udstillinger:
Børkops Kulturhus, Ågade 6, Børkop
Atriumgården, Brejning


KUNSTSKABETs medlemmer har desuden mulighed for at udstille  egne værker på forskellige eksterne steder, som  banker, firmaer, etc.

Vi har nedsat et udvalg, der står for koordineringen af disse udstillinger. Gruppen består af: Lars Rod, Elmann Larsen, Marianne Kjeldsen og Karen Margrete From.

Gruppen modtager meget gerne ideer pr. mail eller telefon. Der er udarbejdet en liste med udstillere og udstillingssteder, som KUNSTSKABET har aftale med – nu og i fremtiden. Den bliver løbende ajourført og er opsat i vores atelier.

Holdningen er grundlæggende, at KUNSTSKABET og de tilknyttede udstillingssteder, skal være tilgængelige for alle medlemmerne, vel vidende at der kan være såvel nybegyndere som garvede kunstnere med mange års erfaring, der ønsker at udstille enkeltvis eller sammen.  

Ønsker du at udstille, så anfør dit navn og telefonnummer på den liste, der er ophængt i KUNSTSKABETs værksted.

For yderligere oplysninger, kontakt gruppens tovholder:                      Lars Rod, Tlf.: 29 68 49 99 eller på mail: mail@larsrod.dk