Der er 3 medlemstyper, det årlige kontingent udgør:

KUNSTSKABET

En person       150,00 Kr.
En husstand    200,00 Kr.  (dækker alle personer i en husstand)
En institution  200,00 Kr.

Kontingent indbetales på foreningens konto
i Fynske Bank, Børkop:
Registreringsnr. 6855 Kontonr. 0000 136 433

Husk ved indbetaling på foreningens konto altid at anføre dit navn og adresse

Kontingentet løber fra 1. januar til 31. december

Medlemsskab kan tegnes på følgende måde:
1.
Ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.
2.
Send mal til:
Mail@kunstskabet.dk