Program Efterår 2019/ Forår 2020

KUNSTSKABETs nye program for efteråret 2019/foråret 2020 forventes færdigt ultimo august 2019

Hjemmesiden er under opdatering.

Venligst bemærk at der først kan købes billetter til de enkelte arrangementer, når programmet er uddelt til foreningens medlemmer.